22. oktobra, 2020

Delavnice za zaposlene soceko.si

Usposabljanje zaposlenih za krepitev kompetenc

V mesecu septembru 2020 so se 4 starejši zaposleni udeležili usposabljanja za krepitev njihovih kompetenc. V skladu s programom ASI 2019 »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki je sofinancirano s strani MDDSZ in enake možnosti ter EU iz Evropskega socialnega sklada, smo izvedli 7 usposabljanj za naše zaposlene.

Soceko.si delavnice socialne vključenosti

Delavnice v okviru programa Socialna vključenost

V mesecu septembru 2020 so bile organizirane delavnice za uporabnike programa Socialna vključenost. Izvedenih je bilo 5 delavnic, 4 na temo Spoprijemanje s stresom, v zadnji delavnici pa so udeleženci spoznali tehnike sproščanja. Pri spoprijemanjem s stresom so bile organizirane 4 delavnice na naslednje teme: Stres in travma Duševne in telesne motnje povezane s stresom …

Delavnice v okviru programa Socialna vključenost Read More »

Soc-eko d.o.o.
Scroll to Top