Rifnik

Rifnik d.o.o.

Ustanovitelj družbe RIFNIK, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., je Soc-eko d.o.o..

Družba Rifnik deluje kot zaposlitveni center.

Zaposlitveni center SOCEKO

Imamo koncesijo MDDSZ za izvajanje Programa socialne vključenosti – ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti vključenih oseb

Kaj je zaposlitveni center?

Pravilnik določa, da je zaposlitveni center pravna oseba posebnega pomena, ki se ustanovi z namenom zagotavljanja zaščitenih delovnih mest za invalide, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.

Zaposlitveni center Rifnik je bil ustanovljen v letu 2010 in od takrat dalje deluje v skladu s Pravilnikom o zaposlitvenih centrih, ki ga izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, so v delovnem procesu v pomoč strokovni delavci oziroma mentorji.

Naši mentorji so za tovrstno delo posebej usposobljeni.

Tangram Rifnik sodelovanje
Soc-eko d.o.o.
Scroll to Top