Usposabljanje zaposlenih za krepitev kompetenc

Delavnice za zaposlene soceko.si

V mesecu septembru 2020 so se 4 starejši zaposleni udeležili usposabljanja za krepitev njihovih kompetenc.

V skladu s programom ASI 2019 »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki je sofinancirano s strani MDDSZ in enake možnosti ter EU iz Evropskega socialnega sklada, smo izvedli 7 usposabljanj za naše zaposlene.

Soc-eko d.o.o.
Scroll to Top